Coaching Review

Behawioryka. O mentoringu liderów nowatorskich przedsięwzięć

Smółka, Paweł

Instytut Psychologii, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

130.77 KB

pobrano 106 razy

Abstrakt

Nauki behawioralne, które opisują i wyjaśniają ludzkie zachowania, mogą i powinny wnosić większą wartość w proces zarządzania innowacją. Termin „behawioryka” został ukuty przez autora, aby podkreślić praktyczne znaczenie i rolę nauk behawioralnych w tym procesie. Behawioryka nie jest opisywaniem badań naukowych, lecz tworzeniem na ich podstawie praktycznych wskazówek dla liderów nowatorskich przedsięwzięć, aby ułatwić im sprawne zarządzanie projektami, które są unikalne, ryzykowne, ale zarazem posiadają duży potencjał rozwoju. Artykuł przybliża behawiorykę oraz mentoring jako optymalną formę wykorzystania behawioryki w praktyce współpracy z liderami nowatorskich przedsięwzięć.

Metadane

Czasopismo Coaching Review 
Tom 1/2016 
Numer 8 
Data wydania 2016 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 165-176
DOI 10.7206/cr.2081-7029.40
ISSN 2081-7029