Coaching Review

Sprecyzowanie celu i planu realizacji a efekt krótkiej formy coachingu kariery

Kwiatkowska, Paulina

Uniwersytet Łódzki

444.47 KB

pobrano 872 razy

Abstrakt

Autorka artykułu podjęła próbę sprawdzenia, jakie rezultaty niesie ze sobą krótka forma coachingu. Badania, które przeprowadziła na Uniwersytecie Łódzkim, dotyczą wpływu 3-godzinnej, indywidualnej sesji z coachem kariery na precyzowanie i realizację celów studentów i absolwentów Wydziału Zarządzania. Przytoczona eksploracja ukazuje korzyści i zagrożenia wynikające z prowadzenia krótkiej formy coachingu.

Metadane

Czasopismo Coaching Review 
Tom 1/2015 
Numer 7 
Data wydania 2015 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 70-83
DOI 10.7206/cr.2081-7029.25
ISSN 2081-7029