Coaching Review

Emergent Coaching – A Gestalt Approach to Mindful Leadership

Barber, Paul

226.04 KB

pobrano 34 razy

Abstrakt

Autor podejmuje rozważania nad postmodernistycznym podejściem Gestalt do coa-chingu, obejmującym różne poziomy wpływu, m.in. zyczne, sensualne, kulturowe, emocjonalne, biologiczne. Model omawiany w artykule koncentruje się na procesie komunikacji i na podejściu „tu i teraz”.

Metadane

Czasopismo Coaching Review 
Tom 1/2012 
Numer 4 
Data wydania 2012 
Typ Article 
Język en
Paginacja 29-40
ISSN 2081-7029