Coaching Review

Przywództwo oparte na empatii w systemowych zmianach w organizacji

Berendt, Joanna Panas, Monika Lorenc, Vesna

Joanna.Berendt@nvccoaching.pl | contact@monikapanas.com | vl@just-be.com.pl

286.22 KB

pobrano 196 razy

Abstrakt

Zmiany systemowe w organizacji są skomplikowanymi procesami organizacyjno-logistycznymi, lecz także złożonymi procesami na poziomie psychologiczno-społecznym w organizacji. To, co się dzieje w każdym pracowniku i we wszystkich interakcjach między pracownikami, ma decydujące znaczenie dla przeprowadzanej zmiany. Przywództwo oparte na empatii pozwala zadbać o poziom motywacji pracowników i ich efektywność, umożliwia zminimalizowanie kosztów wynikających ze zmiany dla jednostki i organizacji oraz zwiększa skuteczność procesu zmiany.

Metadane

Czasopismo Coaching Review 
Numer 10 
Data wydania 2018 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 73–99
DOI 10.7206/cr.2081-7029.60
ISSN 2081-7029