Zeszyty Programu Top 15

Sukcesja w firmie rodzinnej a millenials

Widuto, Julia

Akademia Leona Koźmińskiego

444.68 KB

pobrano 650 razy

Abstrakt

Celem artykułu jest poznanie sposobów postrzegania sukcesji przez millenialsów jako
potencjalnych sukcesorów ich rodzinnych przedsiębiorstw oraz określenie kroków, które
podejmują oni w ramach przygotowań do transferu międzypokoleniowego. Ważnym aspektem prowadzonych badań było także poznanie oczekiwań i obaw badanych millenialsów, które mają wpływ na chęć do przejęcia firmy rodzinnej. W celu eksploracji badanego fenomenu wykorzystano metodykę badań jakościowych, w tym technikę wywiadu. W badaniu uczestniczyło dziesięciu rozmówców – millenialsów – potencjalnych sukcesorów. Wyniki badania stanowią podstawę do poznania ich podejścia do przejęcia rodzinnego przedsiębiorstwa. Millenialsi, jako potencjalni sukcesorzy, są pełni obaw związanych z przejęciem firmy rodzinnej. Nie są jednak pozbawieni pozytywnych oczekiwań oraz odrobiny optymizmu związanego ze zjawiskiem sukcesji. Niezależnie od doświadczeń rozmówcy zgodnie opisywali proces sukcesji jako proces długofalowy, w którym potencjalny sukcesor powinien sukcesywnie obejmować wszystkie stanowiska w firmie, zanim otrzyma decyzyjność. Przedstawiciele pokolenia millenialsów w ostatnim czasie zaczęli stawiać swoje pierwsze kroki na rynku pracy, a część z nich oswaja się z perspektywą bycia potencjalnym sukcesorem firmy rodzinnej. Informacje na temat ich oczekiwań i obaw związanych z procesem sukcesji są w dużej mierze ograniczone. Istniejąca luka badawcza nadała kierunek do przeprowadzenia jednych z pierwszych tego typu badań jakościowych w celu uzupełnienia dotychczasowej wiedzy o aspekt podejścia do sukcesji nowego pokolenia sukcesorów jakimi, są millenialsi.

Metadane

Czasopismo Zeszyty Programu Top 15 
Tom 12 
Numer 1 
Data wydania 15/2021 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 29-55
DOI 10.7206/978-83-66502-07-9.top2