Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Konwergencja oczekiwań interesariuszy edukacji prawniczej – realność czy utopia?

Kwiatkowska, Ewa M. Trela, Arkadiusz

Akademia Leona Koźmińskiego

249.09 KB

pobrano 845 razy

Abstrakt

W ostatnich latach w Polsce szeroko dyskutowana jest problematyka dotycząca systemu kształcenia. Przyczyniła się do tego między innymi uchwalona w 2018 r. ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce redefiniująca zasady działania uczelni. Studia wyższe i ich organizacja osadzone są w globalnym otoczeniu, posiadającym właściwie nieskończenie wielu interesariuszy. Burzliwość i zmienność tego środowiska została jeszcze dobitniej ukazana przez pryzmat panującej pandemii
COVID-19. To wszystko powoduje, że na kwestie określania programów studiów i realizacji procesu kształcenia należy spojrzeć szerzej, rozpoznając wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy oraz określając ich oczekiwania, a także możliwości wpływania na uczelnie i sam proces kształcenia. W artykule wskazano obszar badań w tym zakresie, nakreślając istniejący obecnie stan rzeczy.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem 
Tom 12 
Numer 2 
Data wydania 07.2020 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 103-117
DOI 10.7206/kp.2080-1084.384
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938