Zeszyty Programu TOP 15

Odpowiedzialność karna lekarza w dobie pandemii COVID-19

Jasik, Wiktoria

186.72 KB

pobrano 236 razy

Abstrakt

W związku z wprowadzeniem ograniczenia odpowiedzialności karnej lekarzy za działania podejmowane w celu rozpoznawania lub leczenia COVID-19 na mocy art. 24 ustawy z 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 pojawiły się liczne wątpliwości – zarówno lekarzy, jak i samych pacjentów – co do możliwości dochodzenia swoich roszczeń w zakresie wystąpienia potencjalnego błędu medycznego. Ustawa nie określa jasnych granic odpowiedzialności, jak również nie zawiera definicji legalnej pojęcia „działania w szczególnych okolicznościach”. Artykuł dotyczy wyjaśnienia konstrukcji klauzuli i zestawia ją z konstrukcją kontratypów. Ma na celu zwrócenie uwagi na zmiany, jakie pociąga za sobą jej wprowadzenie. Ponadto autorka podejmuje próbę zdefiniowania pojęcia „rażącego niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach”. W dalszej części ocenia wpływ klauzuli dobrego samarytanina na odpowiedzialność przy błędzie diagnostycznym, terapeutycznym, technicznym, organizacyjnym, informacyjnym, jak również błędzie rokowania.

Metadane

Czasopismo Zeszyty Programu TOP 15 
Tom 13 
Data wydania 12/2022 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 107-127
DOI 10.7206/978-83-66502-10-9.top6