Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Prawne uwarunkowania postępowania z odpadami w Polsce w okresie epidemii COVID-19

Modrzejewski, Artur K.

Uniwersytet w Białymstoku

305.07 KB

pobrano 821 razy

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza rozwiązań prawnych odnoszących się do zasad postępowania z odpadami medycznymi oraz komunalnymi pochodzącymi od osób objętych kwarantanną w okresie pandemii COVID-19 wraz z analizą wpływu określonych tam instrumentów na funkcjonujące rozwiązania legislacyjne i perspektywicznych skutków wprowadzenia tych regulacji. W artykule analizie pod-dano obowiązujący porządek prawny, jednocześnie wskazując zarówno na wyjąt-kowość zastosowanych instytucji prawnych (w kontekście poleceń wojewody wyłączających regulacje prawa miejscowego czy obowiązki ustawowe oraz umów określających sposób wykonywania powierzanych zadań publicznych), jak i wpływ tych regulacji na późniejsze prowadzenie przez instalacje zagospodarowania odpadów. Jednocześnie zasygnalizowano szereg problemów praktycznych, jakie mogą pojawić się w związku z zastosowaniem prawem przewidzianych rozwiązań.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem 
Tom 13 
Numer 4 
Data wydania 12/2021 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 52–71
DOI 10.7206/kp.2080-1084.492
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938