Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Democracy as a Tool of Interaction between State and the Public While Counteracting Epidemics: from Antiquity to the COVID-19 Coronavirus Pandemic

Fedorenko, Vladyslav Nesterovych, Volodymyr Fedorenko, Tetiana

Research Center for Forensic Examination on Intellectual Property of the Ministry of Justice of Ukraine | Lugansk State University of Internal Affairs named after E.O. Didorenko | Dental Medical Center of the Bogomolets National Medical University

374.11 KB

pobrano 225 razy

Abstrakt

Artykuł bada problemy teoretyczne i praktyczne dotyczące wykorzystania poten-cjału demokracji bezpośredniej do tworzenia i wdrażania państwowej polityki przeciwdziałania epidemiom. Artykuł nakierowany jest na przestudiowanie demo-kracji bezpośredniej jako narzędzia interakcji państwa z jego obywatelami podczas przeciwdziałania epidemiom na przestrzeni wieków, od starożytności aż do czasów pandemii koronawirusa COVID-19. W celu zbadania poruszanych kwestii zastosowano metodę porównawczą, porównawczo-prawną, systemowo-strukturalną, dialektyczną, historyczną oraz inne metody naukowe. Zastosowanie wyżej wymienionych metod naukowych opiera się na interdyscyplinarnej podstawie badawczej

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem 
Tom 13 
Numer 4 
Data wydania 12/2021 
Typ Article 
Język en
Paginacja 7-23
DOI 10.7206/kp.2080-1084.489
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938