Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Withdrawal of a Member State from the International Labour Organization

Kubas, Sabina

University of Rzeszów

244.94 KB

pobrano 180 razy

Abstrakt

Międzynarodowa Organizacja Pracy jest organizacją wyspecjalizowaną ONZ. W przedmiocie członkostwa przepisy umowy założycielskiej przewidują możliwość wystąpienia państwa członkowskiego. Unormowania te nie zawierają szczegółowych etapów prowadzonej procedury, jednak wskazują konkretne działania, które powinno podjąć państwo, by z MOP wystąpić. Wraz z zakończeniem procedury wystąpienia, państwo członkowskiego powinno być przygotowane na pojawiające się konsekwencje takiego postępowania (polityczne, gospodarcze, strategiczne). Co ważne, przepisy statutowe w zakresie procedury wystąpienia na gruncie MOP były niejednokrotnie realizowane, czego przykładem może być zerwanie więzi członkowskiej przez RPA czy Indonezję.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem 
Tom 15 
Numer 2 
Data wydania 6/2023 
Typ Article 
Język en
Paginacja 267–276
DOI 10.7206/kp.2080-1084.606
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938