Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Paszporty na sprzedaż

Lipka, Krzysztof

Akademia Leona Koźmińskiego

388 KB

pobrano 879 razy

Abstrakt

Artykuł analizuje instytucję tzw. „złotych wiz”, czyli możliwości zakupu obywatelstwa lub prawa stałego pobytu oferowaną przez niektóre kraje. Z rozwiązaniem tym wiążą się poważne kontrowersje, a obrońcy i przeciwnicy wysuwają liczne argumenty za i przeciw. Argumenty przedstawione w artykule dowodzą, że nie jest, na obecnym etapie, możliwa powszechna rezygnacja z tego mechanizmu. Możliwe jest jednak dostrzeżenie problemów wynikających ze stosowania tych rozwiązań i wprowadzenie odpowiednich regulacji i zabezpieczeń, tak by ewentualne negatywne skutki były minimalizowane.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Tom 12 
Numer 1 
Data wydania 3/2020 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 247–271
DOI 10.7206/kp.2080-1084.372
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938