Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Idea „dobra wspólnego” w kontekście filozofii Platona a jej interpretacje

Piotrowski, Krzysztof

Akademia Leona Koźmińskiego

275.33 KB

pobrano 1688 razy

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę przedstawienia podstawowych elementów związanych z platońską wizją dobra wspólnego poprzez odniesienie się do zasadniczych sposobów rozumienia koncepcji dobra wspólnego na przestrzeni wieków. Określono także charakterystykę odrębności teorii, która została zaproponowana przez Platona. Ta odmienność polegała na przesunięciu „punktu ciężkości” z człowieka (jednostki ludzkiej) na ogół społeczeństwa (państwo). W ten sposób koncepcja dobra wspólnego akcentuje troskę o dobro ogółu jako koszt swobody jednostki ludzkiej. Dla Platona osoba musi się podporządkować społeczności, to jest jedyna droga do zbudowania trwałego społeczeństwa.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Tom 9 
Numer 1 
Data wydania 2017 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 99-118
DOI 10.7206/kp.2080-1084.143
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938