Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Competition Law Aspects of Amazon’s Business Model

Funta, Rastislav

Danubius University, Janko Jesenský Faculty of Law

303.23 KB

pobrano 314 razy

Abstrakt

Cyfryzacja zmienia nie tylko nasze społeczeństwo, ale również rynki, strategie i modele biznesowe, co zwiększa konkurencję na wielu rynkach. Jednocześnie duże firmy, takie jak zwłaszcza Amazon, które stosują cyfrowy model biznesowy, doświadczają szybkiego wzrostu, co wywołało dyskusję na temat sprawiedliwych warunków konkurencji. Jednak znacząca pozycja tej firmy na rynku to nie jedyny powód do obaw. Zwiększająca się ntegracja pionowa operatorów platform takich jak Amazon, czyniąca z nich bezpośrednich konkurentów użytkowników ich własnej platformy, także stawia pytania dotyczące prawa konkurencji. W tym kontekście celem niniejszego artykułu jest bardziej szczegółowe przeanalizowanie modelu biznesowego Amazonu z perspektywy prawa konkurencji. Analiza ta zmierza do zidentyfikowania tego, które elementy modelu biznesowego tej firmy i wynikające z nich strategie można na mocy prawa konkurencji uznać za problematyczne.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem 
Tom 15 
Numer 2 
Data wydania 6/2023 
Typ Article 
Język en
Paginacja 23–38
DOI 10.7206/kp.2080-1084.592
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938