Decyzje

O autorytecie epistemicznym ławy przysięgłych i twierdzeniu Condorceta

Tałasiewicz, Mieszko

Uniwersytet Warszawski

152 KB

pobrano 233 razy

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest sformułowaniu pewnego modelu podejmowania decyzji przez grupę decydentów, ugruntowującego autorytet epistemiczny tej grupy w porównaniu z pojedynczym decydentem, konkurencyjnego wobec modeli, dla których zachodzi twierdzenie Condorceta (CJT) lub jakieś jego uogólnienie. Proponowany model opiera się na spostrzeżeniu, że niektórych założeń leżących u podstaw modeli, w których działa CJT, nie tylko nie da się spełnić, ale że w ogóle nie warto ich spełniać - a nawet wręcz warto ich nie spełniać. W zamian proponuje się inne założenia, lepiej odpowiadające ideałowi racjonalnej dyskusji. W szczególności odrzuca się założenie o jednakowym prawdopodobieństwie podjęcia trafnej decyzji przez każdego z decydentów i o niezależności podejmowania decyzji przez każdego z decydentów.

Metadane

Czasopismo Decyzje 
Numer 27 
Data wydania 2017 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 107-114
DOI 10.7206/DEC.1733-0092.88
ISSN 1733-0092
eISSN 2391-761X