Coaching Review

Głębokie słuchanie jako kluczowa kompetencja liderów i przedsiębiorców XXI w.

Rędzińska, Agnieszka

[email protected]

221.48 KB

pobrano 1372 razy

Abstrakt

Głębokie słuchanie jest kompetencją, która wspiera liderów i przedsiębiorców w rozwiązywaniu problemów, kreowaniu innowacyjnych rozwiązań oraz podejmowaniu decyzji w warunkach ciągłej zmienności, niepewności, złożoności i wieloznaczności współczesnego świata (tzw. VUCA world). Autorka opisuje naturę „słuchania”, jej rolę w procesie twórczego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji oraz przedstawia praktyczne możliwości wykorzystania muzyki i niektórych technik muzykoterapii (praktyk opartych na dowodach naukowych) w coachingu i treningu kompetencji głębokiego słuchania.

Metadane

Czasopismo Coaching Review 
Numer 10 
Data wydania 2018 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 100–120
DOI 10.7206/cr.2081-7029.61
ISSN 2081-7029