Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Three Models of Judicial Free Speech and Technological Challenges

Skuczyński, Paweł

Uniwersytet Warszawski

315.75 KB

pobrano 395 razy

Abstrakt

Artykuł dotyczy normatywnych wzorców komunikowania się sędziów w ujęciu
teoretycznym. Ich identyfikacja jest zatem traktowana jako problem uniwersalny,
występujący we wszystkich kulturach prawnych i niezależnie od toczących się
wokół nich sporów. Przyjmuje się, że normatywne wzorce komunikacji sędziów
nadbudowane są na rozumieniu roli sędziego i miejsca władzy sądowniczej w ramach
podziału władzy. Wychodząc z założenia, że rola sędziów i status sądownictwa
ewoluowały, zaproponowano trzy kolejne historyczne modele komunikacji sędziowskiej, tj. pierwszy model – bezosobowości, drugi – powściągliwości i trzeci – trafności. Postawiono również tezę, że ostatni z modeli może okazać się nieadekwatny w obliczu współczesnych wyzwań, wynikających przede wszystkim ze zmian kulturowych napędzanych rozwojem nowych technologii komunikacyjnych. Oparto się na ich interpretacji jako przejścia z epoki pisma do tzw. oralności wtórnej.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem 
Tom 14 
Numer 4 
Typ Article 
Język en
DOI 10.7206/kp.2080-1084.560
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938