Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Kompetencje Krajowej Rady Sądownictwa i ich wpływ na realizację zasady niezawisłości sędziów oraz niezależności sądów. Prolegomena

Chmielewska, Monika

Akademia Leona Koźmińskiego

409.58 KB

pobrano 728 razy

Abstrakt

W artykule przedstawiono kompetencje Krajowej Rady Sądownictwa pod kątem ich potencjalnego wpływu na realizację zasady niezawisłości sędziów i niezależności sądów. W trakcie wstępnej analizy regulacji prawnych poszczególnych kompetencji Rady starano się ocenić ich potencjalny wpływ bądź jego brak na realizację art. 186 Konstytucji RP. Może to być przyczynkiem do oceny działalności Krajowej Rady Sądownictwa i jej relacji z pozostałymi władzami państwowymi.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Tom 7 
Numer 1 
Data wydania 3/2015 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 77-95
DOI 10.7206/kp.2080-1084.75
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938