Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Współczesne wyzwania mediacji medycznej

Przylepa-Lewak, Agata

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

268.3 KB

pobrano 339 razy

Abstrakt

W obliczu stale rosnącej liczby sporów dotyczących odpowiedzialności za błędy lekarskie, wysokich kosztów ich prowadzenia, stopnia ich skomplikowania i wysokość zasądzanych odszkodowań i zadośćuczynień uzasadniona jest analiza powodów bardzo niskiego stopnia wykorzystania pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym przede wszystkim mediacji w Polsce. Charakterystyka tego rodzaju sporów wskazuje bowiem, iż owe sposoby ich rozwiązywania w odpowiednio dopasowanym kształcie mogłyby znacząco przyczynić się do stabilizacji już teraz trudnej sytuacji.
Punktem wyjścia do rozważań podjętych w artykule jest wskazanie istoty koncepcji mediacji i jej zalet. Następnie przeanalizowana została specyfika mediacji medycznej oraz obowiązujące uregulowania prawne.
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie tych obszarów regulacji prawnych, które wymagają zmian. Dokonanie ich mogłoby przyczynić się do aktywnego wykorzystania mediacji w sprawach medycznych, a tym samym do usprawnienia rozwią­zywania sporów dotyczących odpowiedzialności za błędy lekarskie. Realizacji zadania podjętego przez autorkę służy przede wszystkim metoda formalno-­dogmatyczna oraz analiza dostępnych danych statystycznych.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem 
Tom 15 
Numer 3 
Data wydania 9/2023 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 238–254
DOI 10.7206/kp.2080-1084.631
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938