Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Implementacja instytucji prawa prywatnego do prawa publicznego na przykładzie mediacji w kodeksie postępowania administracyjnego – remedium czy placebo?

Kokoszkiewicz, Artur

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

590.1 KB

pobrano 1009 razy

Abstrakt

Artykuł jest próbą krytycznej oceny implementacji do polskiego kodeksu postępowania administracji instytucji mediacji. Autor rozważa zasadność wykorzystywania na gruncie prawa publicznego instytucji charakterystycznej dla prawa prywatnego. W tym celu analizie poddawane są dane dotyczące wprowadzonej ponad dekadę temu mediacji przed sądami administracyjnymi, której założenia są obecnie powielane. Prowadzą one do konkluzji, że mediacja administracyjna jest rozwiązaniem niepotrzebnym, zaś jej wprowadzenie do systemu prawa jest błędem. Autor proponuje także rozwiązania de lege ferenda, wskazując, że kluczem jest dejurydyzacja prawa administracyjnego.

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 
Tom 9 
Numer 3 
Data wydania 2017 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 89-103
DOI 10.7206/kp.2080-1084.161
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938