Coaching - nowe perspektywy i wyzwania

Zawadzka-Jabłonowska, Agnieszka (red.)

Kozminski University

2.63 MB

pobrano 10842 razy

Abstrakt

Coaching rozwija się w Polsce i na świecie niezwykle dynamicznie i na wielu różnych poziomach. Ma coraz więcej zastosowań i ukonstytuował się już jako odrębna, społecznie
rozpoznawana profesja. Pojawiają się nowe coachingowe koncepcje, podejścia, narzędzia oraz obszary specjalizacji. Jednocześnie rozwój coachingu uwarunkowany jest dynamicznymi zmianami zachodzącymi w przestrzeni ekonomicznej, politycznej, społecznej i kulturowej. Z jednej strony mamy do czynienia ze zmianami paradygmatów zarządzania we współczesnych organizacjach. W rezultacie obserwujemy transformację oczekiwań i wyzwań, z jakimi będą mierzyć się „liderzy przyszłości”. Z drugiej strony naukowcy nieustannie zgłębiają neuropsychologiczne podstawy ludzkiego zachowania. Wiemy zatem coraz więcej o tym, jak szybkie tempo rozwoju cywilizacji oraz intensywne korzystanie z nowych technologii wpływają na biopsychospołeczne funkcjonowanie człowieka. Niniejsza książka ukazuje wielowymiarowość zastosowań coachingu i różnorodność obszarów, w których może być stosowany. Zawiera przegląd koncepcji teoretycznych, a także opis metod badawczych i praktycznych narzędzi oraz modeli coachingowych. Zaprezentowane zostały również wyniki badań zrealizowanych przez autorów.

Słowa kluczowe

Metadane

Typ Book 
Wydawca Kozminski University
Język pl
Paginacja 234
DOI 10.7206/978-83-66502-03-1