Coaching Review

Diagnoza psychologiczna a coaching – zastosowanie Całościowej Skali Oceny Funkcjonowania (GAF) w praktyce coachingowej

Zawadzka, Agnieszka S. Czarkowska, Lidia D. Grajewska-Kudla, Maria

151.48 KB

pobrano 131 razy

Abstrakt

Celem artykułu jest budowanie wiedzy i poszerzanie świadomości profesjonalnych coachów o wybrane aspekty psychologii klinicznej, ze szczególnym uwzględnieniem
symptomów będących wczesnymi sygnałami ostrzegawczymi mogącymi świadczyć
o tym, że klient potrzebuje pomocy psychologa lub psychiatry. Profesjonalny
coach ponosi odpowiedzialność za klarowne odróżnienie swoich usług od psychoterapii
i nie posiada uprawień do prowadzenia procesów terapeutycznych.
Coaching
nie jest skoncentrowany na dysfunkcjach, na diagnostyce zaburzeń, na poszukiwaniu
symptomów ani na przeszłości klienta i z tego względu zwykle w programach
szkoleniowych przygotowujących do wykonywania zawodu coacha nie uwzględnia
się tej tematyki. Jednakże wymogi etyczne stawiane przed coachem sprawiają,
że powinien oni obserwować klienta, aby świadomie podejmować decyzję, kiedy
klient potrzebuje terapii zamiast procesu coachingu, a kiedy równolegle z nim.
Także dobry terapeuta, widząc gotowość swoich pacjentów do podejmowania większej
odpowiedzialności za własne życie, mógłby rekomendować im udział w procesie
coachingowym. Niniejszy artykuł ukazuje wagę wiedzy z obszaru diagnozy
psychologicznej u profesjonalnych coachów, która może okazać się kluczowa, by
mogli oni trafnie podejmować decyzje o rozpoczęciu procesu coachingowego lub
przekierowaniu klienta do innego specjalisty. Pomocna w tym zakresie może być
zaprezentowana w tym artykule krótka charakterystyka pojęcia diagnozy psychologicznej
oraz Skala Całościowej Oceny Funkcjonowania GAF.

Metadane

Czasopismo Coaching Review 
Tom 1/2016 
Numer 8 
Data wydania 6/2016 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 47-61
DOI 10.7206/cr.2081-7029.34
ISSN 2081-7029