Coaching Review

Metody rozwoju kompetencji proinnowacyjnych i innowacje organizacyjne w korporacjach międzynarodowych

Miąsek, Dagmara Żukowska, Joanna

193.4 KB

pobrano 115 razy

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza dobrych praktyk i usystematyzowania narzędzi wykorzystywanych do doskonalenia kompetencji proinnowacyjnych w korporacjach
międzynarodowych, z uwzględnieniem zastosowania metod coachingowych. Artykuł będzie stanowił opracowanie badań przeprowadzonych metodami desk research i field research w oparciu o ustrukturalizowane wywiady z liderami innowacji, odpowiadające na postawione pytania badawcze:
1. Jakie kompetencje są kluczowe dla rozwoju innowacji organizacyjnych?
2. Jakie metody rozwojowe innowacyjne przedsiębiorstwa wykorzystują do doskonalenia kompetencji proinnowacyjnych?
3. W jaki sposób narzędzia coachingowe mogą być stosowane w doskonaleniu kompetencji pro innowacyjnych?
Efektem artykułu będą wypracowane wnioski i rekomendacje dotyczące narzędzi doskonalenia kompetencji proinnowacyjnych, w tym możliwości szerszego wykorzystania metody coachingu, służące wdrażaniu innowacji organizacyjnych.

Metadane

Czasopismo Coaching Review 
Tom 1/2016 
Numer 8 
Data wydania 6/2016 
Typ Article 
Język en
Paginacja 62-87
DOI 10.7206/cr.2081-7029.35
ISSN 2081-7029