Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Obowiązek syndyka zapoznania się z treścią przesyłki pocztowej adresowanej do upadłego a prawo do prywatności

Wołowski, Przemysław

Akademia Leona Koźmińskiego

381.2 KB

pobrano 172 razy

Abstrakt

W publikacji został przeanalizowany konflikt wartości chronionych na mocy Konstytucji RP, czyli prawa do prywatności i ochrony komunikowania się z ochroną praw majątkowych, który występuje w przypadku ogłoszenia upadłości. Ustawodawca w oparciu o art. 176 ust. 2 Prawa Upadłościowego, a priori przyznał preferencje ochronie praw majątkowych przed prawem do prywatności i ochroną komunikowania się. Ustawodawca rozstrzygnął ten konflikt na korzyść wierzycieli upadłościowych. Przyjęcie przez samego ustawodawcę hierarchizacji wartości w obszarze prawa upadłościowego nie eliminuje oczywiście wszystkich problemów powstających na tle kolizji tych wartości i nie oznacza, że przyjęte przez ustawodawcę rozwiązanie jest zgodne z normami hierarchicznie wyższymi, czyli z normami o charakterze konstytucyjnym. Konstytucja RP co do zasady pozostawia ustawodawcy swobodę w zakresie rozstrzygnięcia kolizji konkurencyjnych wartości chronionych przez ten akt normatywny. Istotne jest, aby konflikt ten przez ustawodawcę został rozwiązany w sposób, który spełnia wymogi z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP

Metadane

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem 
Tom 15 
Numer 1 
Data wydania 3/2023 
Typ Article 
Język pl
Paginacja 249-274
DOI 10.7206/kp.2080-1084.581
ISSN 2080-1084
eISSN 2450-7938