Coaching Review

Siła woli – modele teoretyczne i ich zastosowanie w coachingu

Jędrzejczyk, Jan Huflejt-Łukasik, Mirosława

Uniwersytet Warszawski

157.95 KB

576 downloads

Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie stanu wiedzy psychologicznej dotyczącego siły woli (samokontroli) i wynikających z niego zastosowań praktycznych, które można przenieść na grunt coachingu. Omówiono dominujący w psychologii przez ostatnie 20 lat siłowy model samokontroli oraz jego ograniczenia, wskazując na krytyczne badania z ostatnich lat. Autorzy przytaczają nowszą koncepcję siły woli – model zmiany priorytetów. Dyskusji poddano wnioski dla praktyki coachingowej płynące z nowej propozycji teoretycznej oraz wskazano konkretne metody, które coach może zastosować w pracy z klientem w kontekście wzmacniania siły woli.

Metadata

Journal Coaching Review 
Volume 1/2017 
Issue 9 
Issue date 2017 
Type Article 
Language pl
Pagination 8–23
DOI 10.7206/cr.2081-7029.45
ISSN 2081-7029