Coaching Review

Od zasobów jednostki do zasobów systemu – a może odwrotnie?

Turosz, Maria Anna

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

206.05 KB

95 downloads

Abstract

W artykule przedstawiono interakcje między zasobami człowieka, w tym osobowymi, a środowiskiem, w którym żyje, rozumianym jako system. W charakterystyce zasobów uwzględniono ich klasyfikację oraz rodzaje. Opisano znaczenie systemu, w kształtowaniu przekonań o posiadaniu potencjalnych lub faktycznych zasobów oraz dostępności do nich. Wskazano na możliwości, jakie daje proces coachingowy w pracy nad odkrywaniem, pomnażaniem i efektywnym wykorzystaniem zasobów człowieka na rzecz dobrostanu jednostki i systemu społecznego, w którym funkcjonuje.

Metadata

Journal Coaching Review 
Issue 10 
Issue date 2018 
Type Article 
Language pl
Pagination 31–45
DOI 10.7206/cr.2081-7029.57
ORCID Turosz, M. A.: 0000-0002-8778-6995
ISSN 2081-7029