Coaching Review

Coaching jako narzędzie rozwoju przywództwa. Perspektywa menedżerów

Wnuk-Lipińska, Dorota

d.a.wnuklipinska@gmail.com

306.76 KB

87 downloads

Abstract

W artykule zaprezentowano teorie dotyczące procesu oraz zjawiska coachingu i przywództwa, a także coachingu jako narzędzia rozwoju przywództwa. Przedstawiono historię i złożoność procesu przywództwa oraz zbieżność między wymaganiami współczesnych organizacji a wzmacnianymi cechami i umiejętnościami jednostki w procesie coachingu. Zaprezentowano, na podstawie badań, metody stosowane w procesie rozwoju przywództwa w polskich organizacjach, i pokazano, które z tych metod są postrzegane przez menedżerów wyższego szczebla jako najbardziej skuteczne.

Metadata

Journal Coaching Review 
Issue 10 
Issue date 2018 
Type Article 
Language pl
Pagination 121–142
DOI 10.7206/cr.2081-7029.62
ISSN 2081-7029